jornada-mediación-empresarial-logo
jornada_es_2

PONENTE:

rosa-torres-colaborador-jornada-mediación-empresarialROSA TORRES

Directora del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Nom cognoms : Rosa Torre Lloveras

Lloc naixement: Barcelona

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona : 1974/1978

Grau de Llicenciatura : 1979

Fora de l’Administració :

• Exercici lliure de la professió d’advocat : 1979/1989

Dins de l’Administració :

• Funcionaria del Cos superior de la Generalitat de Catalunya des de i’ any 1989

Llocs ocupats;

 • Cap de Servei, de Recursos Humans de Iá Secretaria General del
 • Departament de Justícia
 • Cap Servei de Gestió AdminiStrativa de la Direcció General de Justícia Juvenil del Departament de Justícia
 • Coordinadora de Relacions Laborals •de la Direcció General de la Funció Pública del Departamentde Governació
 • Cap de I’Àrea d’Estudis i Formació de l’Administració de Justícia del
 • CentredEstudis i Formació Especialitzada del Departament de Justícia
 • Subdirectora General de Recursos Humans i Econàmics de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia. Subdirectora General dels Agents Rurals de la Direcció General del medi Natural i Biodiversitat del Departament d’AgricuItura.
 • Centre de Mediació de Dret Privat de la Direcció General de Dret i
 • Entitats Jurídiques del Departament de Justícia

Altres activitats d´interes:

 • Coordinació de grups de treball dins del Centre d’Estudis i Formaci6 Especialitzada del Departament de Justicia :
 • Grup de Treball de Mediaci6 familiar (2001); elaboraci6 del primer esborrany de la Llei 1/2001 de mediaciô en l’àmbit familiar
 • Grup de Treball de Mediaci6 Penal (2001); Estudi de la viabilitat d’implementar la mediaci6 en l’àmbit penal.
 • Estudi sobre competències del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; anàlisi de les possibilitats d’ampliar les
 • Grup de treball sobre justicia de proximitat; Elaboraci6 projecte
 • Membre del Comitè organitzador del primer Congrés Internacional sobre mediaci6 familiar organitzat pel Centre d’Estudis i Formaci6 Especialitzada
 • l’any 1999.
 • Planificaci6 i gesti6 de la formaci6 continuada adreçada a membres de la carrera judicial, fiscal i secretaris judicials des de l’any 1998 a l’any 2002
 • Membre dél Comitè cientffic del 1er congrés de Mediaci6 de l’advocacia organitzat per I’lltre Col•legi d’Advocats de Barcelona el mes de març de 2015.
 • Ponent en diverses activitats de difusiô i promociô de la mediaci6 com a sistema de resoluci6 de conflictes (2014-2015 )

Publicacions i recerques:

 • Des del Centre d’Estudis i Formaciô Especialitzada, com a Cap de l’Àrea de Formaciô de l’Administraci6 de Justicia :
 • L’Administraci6 de Justicia a Catalunya (enquesta de satisfacci6 dels usuaris)
 • Codi AJ 1.045.98
 • Justidata ném 24 La activitat de la Jurisdicci6 Contenci6s Administrativa durant
 • 1999
 • Invesbre ném 13 Violència domèstica
 • Justicia i Societat (maig 2001) La Mediaci6 Familiar

Barcelona, 5 de mai de 2015