Rosa Torre fa una crida a la necessitat d’impulsar la mediació empresarial: “És molt difícil construir una marca i molt fàcil destruir-la”

Divendres, 23 d’octubre de 2015
  • La directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, Rosa Torre, que ha inaugurat la I Jornada de Mediació Empresarial: “El valor del conflicte a l’empresa”, ha afirmat que “l’impuls de la mediació empresarial és un dels objectius del Pla nacional de mediació del Govern de la Generalitat”
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha acollit avui la I Jornada de Mediació Empresarial: “El valor del conflicte a l’empresa”, organitzada pel Centre de Mediació de Barcelona, en la qual ha participat el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Durant la Jornada, que ha inaugurat la directora del Centre de Mediació Privat de Catalunya, Rosa Torre, s’han abordat, en primer terme, la mediació mercantil i les eines de gestió d’aquest tipus de conflictes entre proveïdors, socis i clients a través de la mediació, la negociació i l’arbitratge.
En segon terme, també s’ha tractat sobre la mediació organitzacional que aborda els conflictes entre les persones i els departaments amb l’objectiu de millorar el clima laboral. Per últim, s’ha tractat sobre la mediació en l’àmbit laboral amb l’objectiu de gestionar acomiadaments, faltes, conflictes col·lectius, expedients de regulació d’ocupació (ERO), etc.
 
Rosa Torre ha assegurat, en el seu discurs inaugural, que “la potenciació de la mediació empresarial forma part d’un dels eixos del Pla nacional de mediació, que va presentar el Govern de la Generalitat a través del Departament de Justícia a principis d’any”. En aquest sentit, ha afegit que la resolució mitjançant la mediació de conflictes dins del món empresarial és un eix estratègic per impulsar l’economia que generen les organitzacions empresarials.
La directora del Centre de Mediació de Dret privat de Catalunya ha assegurat que tot conflicte resta competitivitat i que amb la mediació es pretén fer canvis en l’organització sense estralls i aportar al col·lectiu de les organitzacions més eficàcia i eficiència. Torre ha conclòs que la mediació també pretén evitar la pèrdua de prestigi de les marques i ha manifestat que “és molt difícil construir  una marca i molt fàcil destruir-la”.
Mediació empresarial
Els casos més freqüents en l’àmbit de la mediació empresarial són els conflictes entre empreses, clients, proveïdors i subministradors; entre empreses amb interessos i objectius comuns; entre treballadors de la mateixa empresa; entre empreses i/o treballadors que pertanyen al mateix grup; danys i perjudicis per responsabilitat contractual i extracontractual; conflictes sobre la titularitat dels béns de l’empresa; temes de responsabilitat mediambiental; pràctiques restrictives de la competència, i responsabilitat del fabricant per productes defectuosos.
Pla nacional de mediació
El Pla nacional de mediació, que va presentar el conseller de Justícia a principis de 2015, es marcava com a objectiu doblar en dos anys el nombre d’expedients de mediació finalitzats.
Els principals objectius del Pla són promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius, impulsar un veritable canvi cultural a favor de la mediació, fomentar la cohesió social a partir de mesures preventives de resolució de conflictes, equilibrar el tant per cent de conflictes resolt a través de la mediació en relació amb els litigis judicials, impulsar la gestió integral de la mediació a través de la seva implantació en els diferents àmbits privats i públics i millorar la qualitat de les mediacions.
El proper 21 de gener se celebrarà, per segon any consecutiu, el Dia Europeu de la Mediació, coincidint amb l’aprovació, per part del Consell de Ministres Europeu, de la 1a recomanació sobre mediació familiar.