jornada-mediación-empresarial-logo
jornada_es_2

MONTSE MIR

montse_mir_I_jornada_mediació_empresarial

Sòcia fundadora de Centre Mediació Barcelona

Després de molts anys treballant en l’àmbit d’assessoria d’empresa i d’entitats sense afany de lucre, acompanyant empreses i organitzacions en la seva gestió i en la millora del seu funcionament intern, així com impulsant formació i desenvolupant projectes a nivell europeu, vaig decidir continuant explorant la meva vessant jurídica, tot cercant els meus ideals que sempre han donat resposta a la cerca d’una societat més justa.

Vaig començar l’any 2002 a explorar temes més lligats al comportament de les persones i les organitzacions i treballar temes de millora de la comunicació i l’entesa.

La meva formació jurídica ha estat una eina que m’ha acompanyat en la meva experiència professional i que s’ha vist fermament complementada per la mediació i altres eines de resolució de conflictes. Actualment he fet de la mediació la meva passió i la meva professió i estic plenament convençuda dels beneficis que aporta la mediació, donat que en aquests tretze anys d’experiència he pogut posar en practica moltes eines i s’han convertit en un valor imprescindible en la meva vida personal i professional.

EXPERIÈNCIA

MEDIADORA – Centre Mediació Barcelona – Febrer 2014 – Actualitat

* Creació de l’empresa i organització de les diferents àrees de treball.

* Pla de màrqueting de l’empresa i pla d’empresa

* Impuls i organització de l’àrea de mediació en àmbit d’empresa

* Realització de més de 50 mediacions i 20 facilitacions en empreses i organitzacions no lucratives

* Impuls de l’àrea de formació des d’on he impartit 20 formacions en temes de gestió de conflictes des de diferents enfocaments, empresa, família, comunitat i altres.

MEDIADORA – Freelance – desembre 2002 – Febrer 2013

* Mediació familiar – 30 mediacions en temes de família i successions.

* Mediació en organitzacions no lucratives des de la xarxa de resolució de conflictes amb el Tercer Sector – 15 mediacions

* Elaboració de l’estudi “Tipus de conflictes dintre del Tercer Sector”

ADVOCADA –Albert Tribo advocats – gener 2012 – febrer 2014

* Advocada mercantil- Temes d’obligacions i contractes mercantils

* He treballat com assessora d’empreses en temes de responsabilitat empresarial i dret societari.

ADVOCADA / ASSESSORA – Serveis a empreses i entitats MIR S.l. – Desembre 1999 – Desembre 2012

* Sòcia fundadora de l’assessoria i actualment sòcia de l’empresa.

* Advocada i assessora laboralista: dissolució de relacions contractuals, acomiadaments, faltes, successions empresarial, ERES, convenis col·lectius.

* Advocada i assessora d’empresa – Responsabilitats empresarials, dret societari i concursal i obligacions i contractes mercantils.

ADVOCADA / ASSESSORA- AVALON Iniciatives per a les associacions – Desembre 2000 – actualitat

* Gerent de l’entitat Avalon.

* Coordinació de les àrees de treball formació, reflexió i assessorament

* Coordinació i impuls al servei d’assessorament legal, fiscal i comptable que ha arribat a més de 800 organitzacions de Catalunya

* Gestió de més de 200 formacions en temes de gestió, planificació, elaboració de projectes, cerca de finançament.

* Internacionalització de l’organització en àmbit europeu .

COORDINADORA – REDS Red Europea de Dialogo Social/ Red de Solidaritat para la Transformació Social – Gener 2003-2009

* Coordinadora de l’àrea de suport a les entitats

* Gestió de projectes europeus i de tres trobades europees que s’organitzen 2006-2007-2009.

* Elaboració i gestió de projectes social, cooperació internacional i educació al desenvolupament.

FORMADORA – Des de la meva incorporació al món laboral l’any 2000 he compaginat sempre la meva professió tant en el sector no lucratiu com en l’àmbit d’empresa amb una tasca que m’apassiona que és la formació. He treballat com a formadora en temes legals, fiscals, en temes de gestió i planificació i en els darrers anys principalment en temes de mediació i resolució de conflictes.