Organitzacions en pro del diàleg

Hem minimitzat la importància del bon clima intern dins de l’empresa?
Ens hem acostumat a naturalitzar els ambients adversos en el treball? Ens hem habituat a reaccionar quan tot es torna un caos, encara que el cost de gestionar aquest caos demandi el doble de temps, esforç i diners?

Algunes dades inquietants…

“Cada empleat empra MÍNIM 2,1 hores a la setmana a resoldre conflictes”.
“Hi ha empreses on poden passar fins al 50% del seu temps”.
“La no resolució de conflictes fa augmentar l’absentisme laboral
que pot xifrar-se entre el 30% i 50%”.
“Només el 5% de les empreses “DIUEN” no tenir conflictes”.
“Al voltant del 40% dels conflictes són amb/entre els empleats”.
“Al 81% dels empleats els afecten els conflictes, d’una manera o una altra”.

Com a empresa, davant un conflicte, podem actuar de tres maneres possibles: ignorar-los i seguir endavant com sigui; actuar per combatre’ls fins a la seva “desaparició”, o acceptar-los, gestionar-los i capitalitzar-los com a part del procés natural de creixement que influeix en la cultura de l’organització.

Metodologia Mediala:

Mediala és una metodologia creada pel Centre Mediació Barcelona, perquè les organitzacions treballin en pro del diàleg i així aconsegueixin:

  • Empleats compromesos, augmentant el seu nivell de compromís i així la productivitat.
  • Disminució dels costos derivats de la rotació, l’absentisme, i la baixa productivitat produïts per la falta de diàleg en l’organització.
  • L’objectiu de Mediala és dissenyar una forma de treballar i relacionar-se dins de l’empresa, que respongui a les necessitats d’aquesta, i on tots els treballadors tinguin veu. Parlar de Mediala és parlar d’un paradigma basat en el diàleg i la confiança de tota l’estructura empresarial: líders, treballadors, clients i proveïdors.

Objectius Mediala:

  • Entrar en un procés continu de millora. Totes les veus són escoltades, respectades i valorades. Augmenta el sentit de la pertinença i, per tant, el compromís i la col·laboració.
  • Millorar el clima intern. Equips de treball més integrats, motivats i proactius.
  • Millorar la qualitat de la comunicació. Sanar el diàleg en les estructures, en totes les adreces i en tots els sentits. És a dir, tant dins com fora de l´organització (clients, proveïdors, accionistes, etc.)
  • Establir cercles de qualitat basats en la humanització, l’eficiència i la sostenibilitat.
  • Millorar la salut organitzacional. Entenent que les empreses són entitats vives que aprenen, creixen i es transformen.

“El 60% dels problemes empresarials són conseqüència d’una mala comunicació”

Fases Metodologia Mediala

look_5_0559 (1)

FASE 1 · COMPROMÍS:

-Els comandaments intermedis i l’adreça són claus perquè el projecte funcioni.
-Se signarà el compromís amb ells i seran partícips en la transmissió de la metodologia a tota la companyia.

FASE 2 · DIAGNÒSTIC:
Analitzarem:
-La fase en la qual es troba l’empresa en relació al diàleg.
-El tipus d’organització (complexitat, contingut emocional, sotmeses constantment a canvis, amb estructures horitzontals o verticals, etc.)
-El model de relacions internes que s’estableixen entre el conjunt dels treballadors.

FASE 3 · IMPLEMENTACIÓ:
Relacions Internes:
Treballarem amb tots els membres de l’empresa des de la mirada i els valors propis de la mediació, que ens permet treballar des del respecte a les diferències, els punts en comú, la responsabilitat individual, la cura de les relacions i la visió potenciadora dels conflictes.
Relacions externes:
S’implementaran accions de millora en relació a la gestió de conflictes amb els clients i proveïdors amb l’objectiu de cuidar les relacions i de contribuir a la millora contínua de l’organització.

FASE 4 · SEGUIMENT, AVALUACIÓ I IMPACTE:
Conjuntament i a mesura de cada organització dissenyarem un sistema que ens permeti analitzar l’impacte i els canvis que es produeixen dins de l’organització.
Perquè el cercle virtuós d’aquesta metodologia sigui tal, el punt de partida de la mateixa requereix el compromís, l’atenció i la responsabilitat dels líders de gestió i dels directius que han decidit instal·lar aquest canvi de paradigma cultural en l’empresa. De la mateixa forma, el punt final ocorre quan s’analitza l’impacte i els canvis que es produeixen dins de l’empresa, producte de la intervenció, en relació a costos quantificables (temps invertit, oportunitat i legal); i qualitatius (emocional, eficàcia en la presa de decisions, rotació, absentisme, etc.)

“La mediació retorna a les empreses la cultura del perdó i genera una cultura de pau cap a dins i cap a fora”.
Sergi Farré, expert en mediació de conflictes.

“La mediación devuelve a las empresas la cultura del perdón y genera una cultura de paz hacia dentro y hacia fuera”.
Sergi Farré, experto en mediación de conflictos.