QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

La mediació és una eina per a la resolució de conflictes amb l’ajuda d’una tercera persona  imparcial, el/la mediador/a.

Quan estem immersos en una situació de conflicte i no ens sentim capaços d’afrontar-la, tenim l’opció d’adreçar-nos a aquests professionals.

Hi ha molts països, com els EUA, o l´Argentina, on la mediació és una forma habitual i comuna de resoldre conflictes, és més, el seu ús va en augment. La mediació a Espanya cada vegada comença a ser una alternativa més necessària, i s’observa aquesta trajectòria ascendent ja que:

• Els jutjats de família estan derivant cada vegada més casos a serveis de mediació.

• Les empreses estan incorporant protocols de resolució de conflictes.

• Els ajuntaments impulsen serveis de mediació comunitària.

• Les escoles incorporen educació emocional i resolució de conflictes.

• La justícia restaurativa dóna molt bons resultats en l’àmbit penal.

• Per primera vegada s’ha aprovat una llei que obliga a passar per mediació / arbitratge en l’àmbit hipotecari.

La persona mediadora és una experta en comunicació i el que aconsegueix és transformar posicions tancades, originades des dels  sentiments enfrontats i moments difícils, a posicions que aconsegueixin vetllen pels veritables interessos de cadascuna de les parts. Mitjançant diferents tècniques, s’aconsegueix que les parts implicades puguin posar-se en la situació de l’altre (l’empatia) i que puguin entendre el perquè de la seva posició actual, la qual cosa no vol dir necessàriament que s’estigui d’acord amb l’altre punt de vista.

 

EL MEDIADOR

La persona mediadora és una experta en comunicació i el que aconsegueix és transformar posicions tancades, originades des dels sentiments enfrontats i moments difícils, a posicions que aconsegueixin vetllen pels veritables interessos de cadascuna de les parts. Mitjançant diferents tècniques, s’aconsegueix que les parts implicades puguin posar-se en la situació de l’altre (l’empatia) i que puguin entendre el perquè de la seva posició actual, la qual cosa no vol dir necessàriament que s’estigui d’acord amb l’altre punt de vista.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA MEDIACIÓ

Voluntarietat: Les persones que acudeixen a la mediació han de fer-ho de manera voluntària, igual que poden abandonar-la en qualsevol moment.

Confidencialitat: Tot el que es parla en mediació és totalment confidencial.

Imparcialitat i neutralitat: La funció del mediador és imparcial. No beneficiarà de manera especial o diferenciada a cap de les parts ni es posicionarà sobre l’objecte de la mediació. El seu objectiu és treballar de manera equitativa amb les parts.

Protagonisme: durant el procés de les parts que participen en la mediació: Les protagonistes són les parts immerses en el conflicte, no la persona mediadora, i seran elles les que decidiran què és millor per elles, sense cap tercer que imposi una situació.

Més ràpida i econòmica que un procés judicial.

Satisfacció personal: Quan es participa activament en la resolució d’un conflicte, la sensació que queda és la de satisfacció, la de creixement personal. I realment n’hi ha, cal ser valent per afrontar el procés, i aquesta valentia es tradueix en satisfacció.

MEDIACIÓ ONLINE

En l’actualitat hi ha conflictes que a l’hora de resoldre’s compten amb una dificultat afegida, i és que les parts no es troben a la mateixa ciutat, o fins i tot al mateix país.

En aquests casos, la mediació segueix sent una via efectiva per a la resolució de conflictes, ja que únicament amb un ordinador i un programa tipus skype la mediació pot dur-se a terme.

En el següent link pots consultar la sessió metodològica de Montse Mir i Albert Tribó, parlant sobre la mediació online.

  “Quan la distància és un problema, mediació online”