Acreditacions  I Jornada  Mediació Empresarial

Acte inaugural amb Sra. Rosa Torres, Dr. Josep Redorta i Sra. Carol Pinilla

Taula rodona amb: Sra. Sara Pose, Sr. Xavier  Coronas i Sra. Montse Mir. Modera: Sr. Maties Salom

Pausa/Refrigeri

Taller organitzacional

Matí: Modera Sra. Carol Pinilla
Tarda: Modera Sra. Esther Vidal i Sr. Rafa Llinas

Taller laboral

Matí i tarda. Moderen Sra. Visitación Rico y Sra. Sandra López

Taller mercantil

Matí. Modera Sr. Jose A. Veigas
Tarda. Modera Sr. Javier García

Acte cloenda amb Sr. Juan Francisco López, Sra Mónica Seara  i Sra. Montse Mir