DESTACATS DE LA JORNADA

Gràcies a tots per fer possible aquesta primera Jornada de mediació empresarial, que tenia per objectiu apropar la mediació i la resolució de conflictes a les empreses. Podem dir que va ser tot un èxit, tant pel nombre de persones que van assistir, bora de 150, com per la tipologia dels participants; advocats, mediadors, graduats socials, universitats, diferents col·legis professionals, sindicats, i val a destacar la presència de 40 empreses de diferents sectors.

Algunes de les conclusions que volem destacar:

– El moment de canvi que viuen les empreses fa que la gestió de conflictes sigui una necessitat per garantir la seva supervivència.
– Els conflictes són complexos i cal abordar-los des de la mediació, incorporant moltes més eines que poden ser útils per la gestió de conflictes, adaptant-nos a cada organització, a la seva natura i dimensió.
– Cal avançar conjuntament per a que la cultura de gestió de conflictes s’incorpori a les empreses.
– És important treballar colaborativament entre prevenció psicosocial, advocats, graduats socials i altres disciplines, per tal que la mediació arribi i es converteixi en una necessitat per a les empreses.
– Les empreses han de conèixer i valorar el cost que té la NO gestió dels conflictes.
– L’advocat, graduat social, auditor i qualsevol professional que estigui relacionat amb l´empresa, pot ser una eina clau en la mediació i cal reconèixer el seu paper dintre dels processos de resolució de conflictes.

Els tallers van comptar amb una alta participació i van tenir un format totalment pràctic per a poder mostrar eines com la mediació, l’arbitratge, la facilitació i la negociació. Els actors, gràcies a la seva professionalitat, van ajudar a mostrar i escenificar els casos pràctics d’una forma molt real.

Moltes gràcies

ENQUESTA/VALORACIÓ